ویزای مهاجرت دائم به کانادا

آوریل 18, 2019
Sponsorship

مهاجرت خانوادگی به کانادا

مهاجرت خانوادگی به کانادا مهاجرت خانوادگی از طریق ضمانت: اگر شما یک شهروند کانادا هستید یا اقامت دائم کانادا را دارید، شما می توانید اقوام خود […]
آوریل 18, 2019
Federal Skilled Worker

مهاجرت کارمندان متخصص به کانادا Skilled Worker

مهاجرت کارمندان متخصص به کانادا Skilled Worker برنامه مهاجرت دولت فدرال برای کارمندان متخصص اداره مهاجرت کانادا از یک سیستم امتیازی برای انتخاب کارمندان متخصص استفاده […]
آوریل 18, 2019
Federal Skilled Trades

مهاجرت کارگران تخصصی به کانادا

مهاجرت کارگران تخصصی به کانادا برنامه مهاجرت دولت فدرال برای کارگران با مشاغل تخصصی: اشخاص متقاضی برای ویزای مهاجرت از طریق مشاغل تخصصی زیر مجموعه “Express […]
آوریل 18, 2019
Canadian Experience Class

مهاجرت اشخاص دارای تجربه کانادایی

مهاجرت اشخاص دارای تجربه کانادایی مهاجرت برای اشخاصی که دارای تجربه کانادایی هستند: افرادی که تصمیم به اغدام از راه مهاجرت با تجربه کانادایی را دارند […]
آوریل 18, 2019
Business Immigration to Canada

مهاجرت تجاری به کانادا

مهاجرت تجاری به کانادا کانادا به اشخاص واجد شرایط اجازه میدهد از طریق تجاری به این کشورمهاجرت کنند. کلاس مهاجرت تجاری شامل سه بخش است: مهاجران […]